Welkom op de homepage van stichting Glasvezel Zuidenveld.

 

Stichting Glasvezel Zuidenveld is een samenwerkingsverband van de zes glasvezelinitiatieven in de gemeente Coevorden. De initiatieven omvatten het complete buitengebied en de 27 dorpen in de gemeente Coevorden. 30 oktober jongstleden is de oprichtingsakte gepasseerd bij de notaris en zijn we een stichting. Gezamenlijk zijn we nu klaar voor de volgende stap.  Het stichtingsbestuur bestaat uit 15 personen. Alle initiatieven zijn in het bestuur vertegenwoordigd.

 

Voor de meeste mensen lijkt het dat er bijna niets meer gebeurd na hun vrijblijvende belangstellingsregistratie voor glasvezel  in zijn/haar dorp.

Niets is minder waar. Achter de schermen zijn de vertegenwoordigers van de initiatieven volop bezig met een aantal vraagstukken. 

Welke rechtsvorm moeten we straks kiezen om de belangen van de toekomstige abonnees goed te waarborgen? Krijgen we een sluitende businesscase?  Zijn alle adressen wel meegenomen? Er zijn adressen in het buitengebied die erg duur zijn om aan te leggen, hoe gaan we hiermee om? uitgangspunt is om iedereen aan te sluiten. We moeten Europees aanbesteden,hiervoor gelden allerlei regels. Hierbij krijgen we hulp van de provincie, maar we moeten het meeste zelf doen.

Hoe blijven we in contact met onze inwoners? Het wordt pas concreet als we aan het aanleggen zijn en de abonnementen worden afgesloten. En in de tussentijd?

En wat te denken van de aantrekkende economie. Glasvezelkabel is niet te krijgen, prijzen gaan omhoog. Aannemers hebben het druk en kunnen het werk bijna niet aan. Wat gaat dit betekenen voor de aanleg in ons gebied.

U begrijpt dat er voldoende is wat ons bezig houdt.

Zodra er weer iets nieuws te melden is, kunt u dit terugvinden op deze site.

 

 

 

 

 


 

 

Laatste Nieuws

inwonersinitiatief maximaal ondersteunen

De gemeente Coevorden moet de Stichting Glasvezel Zuidenveld maximale ondersteuning geven. Dat is het oordeel van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014).

De raadsfractie van BBC2014 heeft grote waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers die enorm hun best doen om in hun woonomgeving snel internet voor elkaar te krijgen. BBC2014 is van mening dat de gemeente Coevorden deze ondersteuning ook concreet moet uitspreken. Er wordt al gebruik gemaakt van kennis en kunde van de provincie Drenthe. In de komende maanden zal er meer van de gemeente Coevorden gevraagd worden bij het ontwerp van het netwerk en de daadwerkelijke aanleg. Als het verzoek er komt, moet deze gemeentelijke steun wat BBC2014 betreft in volle omvang worden gegeven.

De onlangs geformeerde Stichting Glasvezel Zuidenveld is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke glasvezelinitiatieven in de gemeente Coevorden. De stichting neemt de komende periode de verdere voorbereiding ter hand om snel internet, breedband/glasvezel, in de gemeente Coevorden te kunnen realiseren. Het Coevorden-breed-netwerk omvat ruim 9.400 aansluitingen.

BBC2014 is uitermate content met het feit dat de lokale glasvezelinitiatieven de krachten nu hebben gebundeld en dat een aantal nieuwe acties in gang zijn gezet. Vele vrijwilligers hebben bijgedragen aan het maken van een ‘gemeentelijk breedbandkaart’. Met deze kaart zijn alle glasvezelinitiatieven in Coevorden letterlijk in kaart gebracht. Volgens BBC2014 is het belangrijk dat alle partijen nu actief helpen bij het realiseren van de gezamenlijke ambitie.

BBC2014 benadrukt dat het bestuur van Stichting Glasvezel Zuidenveld zelfstandig opereert, maar de gemeente kan de stichting op tal van terreinen faciliteren bij het uitrollen van een Coevorden-breed-netwerkwerk. Verder noemt de fractie van BBC2014 het uitermate belangrijk dat het draagvlak voor de aanleg behouden blijft. Snel internet is volgens de partij van groot belang voor de leefbaarheid op het platteland.

 link website BBC2014

Steeds meer ouderen op sociale media

gelezen op de NOS site: steeds-meer-ouderen-op-sociale-media

Ouderen zitten steeds vaker op sociale media als Facebook, Twitter en Instagram. Meer dan 60 procent van de 65- tot 75-jarigen zegt er de laatste drie maanden op actief te zijn geweest. Vijf jaar geleden was dat nog minder dan een kwart, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ook veel 75-plussers hebben sociale media ontdekt. Vijf jaar geleden maakte nog maar 5 procent er gebruik van. Nu is dat 35 procent.

Van alle Nederlanders ouder dan 12 jaar is 85 procent actief op sociale media. In de jongste leeftijdsgroepen gebruikt bijna iedereen het.

Mobiel internet

Ouderen zijn ook steeds vaker onderweg online. Van de 65- tot 75-jarige op internet maakt meer dan 60 procent gebruik van mobiel internet. Vijf jaar geleden was dat nog ruim 15 procent. Onder 75-plussers groeide het gebruik van mobiel internet van bijna 5 naar ruim 30 procent.

De meeste ouderen gebruiken mobiel internet voor hun telefoon of smartphone. Daarna is de tablet het populairst.